Welkom bij Carpe Diem, Praktijk voor contextuele therapie in Nijmegen.

Praktijk voor contextuele hulpverlening en familietherapie

Contextuele therapie is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Nagy. Met ‘context’ wordt bedoeld, de altijd in beweging zijnde verbondenheid van een mens met zijn of haar familie-relaties.

Voelen, denken en doen worden gevormd in het gezin waarin een mens is opgegroeid. Dit ‘erfgoed’ kan zowel constructieve als minder constructieve gevolgen hebben.

Het kan een mens vormen tot een evenwichtige persoonlijkheid, die de uitdagingen van het leven op de verschillende terreinen voldoende aankan. Maar het kan ook verzwakkend werken, waardoor problemen kunnen ontstaan in ‘gekozen’ relaties en/of de opvoeding van kinderen. En kan ook doorwerken in werksituaties, rond gezondheid/ziekte, e.a.

 


Loyaliteit, balans en respect

In de contextuele hulpverlening wordt uitvoerig stilgestaan bij het begrip loyaliteit. Loyaliteiten spelen in elke relatie een rol. De kracht van loyaliteiten in ieders leven kan een grote, maar soms onzichtbare, invloed hebben op de relatie met een partner, kinderen en andere betekenisvolle relaties.

Het basisidee van contextuele hulpverlening is dat de mens op zoek is naar balans, de balans van geven en nemen. En dat je ook in staat bent om een verstoorde balans zelf weer in evenwicht te brengen.

Contextuele hulpverlening is dus een respectvolle benadering, die aanzet tot verandering en houvast, en die hoop en perspectief kan brengen.